Международный реестр гипнотерапевтов ISI-CNV

Участники Практик Мастер Экзамен Тренер
Evgeniy Gibert✔✔✔✔
Timofey Cosman✔✔✔
Oleg Bortnikov✔✔✔
Zhanna Basalyk✔✔✔
Svetlana Beshich✔✔✔
Alis Blueberg✔✔✔
Nadja Slepova✔✔✔
Natalia Vinogradova✔✔✔
Ekaterina Shkunova✔✔
Konstantin Dowlatow✔✔✔
Anton Selin✔✔
Yevgeniya Shepel✔✔✔
Natalia Glushchenko✔✔✔
Natalia Baranova✔✔✔
Leonid Talpis✔✔✔
Liudmyla Tsurkan✔✔✔
Irina Kalutckaia✔✔✔
Svetlana Eriskina✔✔✔✔
Ruzil Biktagirov✔
Igor Vasilyev✔✔✔
Aram Hachatryan✔✔
Nataliia Kondrateva✔✔✔
Elmira Dowlatowa✔✔✔
Milena Samoylenko✔✔
Alexey Ananishnov✔✔
Tatiana Mironishina✔✔✔
Galina Kazakova✔
Yerlan Zhalgassov✔
Svetlana Borovenskaya✔
Elena Vyskorko✔✔✔
Alina Nikitina✔
Larisa Mikhaleva✔
Tatyana Spassova✔
Andrey Fateyev✔
Elena Ingrid Khutter✔✔✔
Khalimbek Bagautdinov✔
Gregory Kogan✔
Natalia Korshunova✔
Andrew Plesovskikh✔
Valentina Polyakova✔
Andrew Bragin✔
Aleksandr Prango✔
Olena Kazakova✔
Darya Chevzhik✔
Haim Bergman✔
Aleksandr Makarov✔
Iyrii Kuzmin✔
Sergey Ivanov✔
Marat Rybalko✔
Leonid Bespalov✔
Gocha Devdariani✔
Anna Severin✔
Olga Mekhshi✔
Ekaterina Popova✔
Dmitrii Rassokhin✔
Aydar Khayrullin✔
Polina Nikolaeva✔
Vadim Vasilenko✔
Igor Tabunov✔
Inna Cermoshentseva✔
Viktor Baishev✔
Oxana Vozniak✔
Irina Sokolova✔
Evgeny Golovinov ✔
Yury Polyakov✔
Anastassiya Demochko✔
Aleksey Marfichev✔
Igor Tyazhko✔
Elena Gerasymova✔
Yelena Kryukova ✔
Irina Hlushko✔
Karina Sakhno✔
Oleg Glazunov✔
Dmitriy Plotnikov✔
Polina Shtokolova✔
Svetlana Plyusnina✔
Pavel Potapov✔
Lyubov (Miraslava) Esnokova (Chernykh)✔
Raikhan Bekbergenova ✔
Ulia Morozova ✔
Elena Kadimova ✔
Marina Kurganskaya ✔
Raikhan Bekbergenova ✔
Rustam Minnegulov ✔
Elena Salieva ✔
Marina Egorenko ✔
Alexey Rusakevich ✔
Alexandr Stulov ✔
Ulia Lebedeva ✔
Irina Sokolova ✔
Sergey Deordiev ✔
Tatyana Shevtsova ✔
Grigory Purbeev ✔
Vitaliy Chechulin ✔
Raikhan Bekbergenova ✔
Svetlana Fetisova ✔
Evelina Kirillova ✔
Ludmila Mamedova ✔
Natalia Tatarkina ✔
Alexey Kuligin ✔
Sabina Melnik ✔